Presentació

Rascanya  (primavera de 2007), som una formació musical caracteritzada  per l’afany en promocionar la música d’arrel valenciana i fer-la conviure amb els ritmes i els estils dels concerts de música folk mediterrània.

Reinterpretant  gran quantitat de músiques i balls de la nostra tradició no renunciem a integrar-nos dins el moviment europeu de música d’arrel renovada (el que sovint es denomina “neo-trad”) amb cançons de creació pròpia i amb estils habituals del folk europeu.

Des d’un primer moment, Rascanya hem apostat perquè els nostres concerts siguen participatius i perquè la nostra música mitjançant el ball, complisca una important funció; la de viure la música i les danses com una forma festiva de cohesió social.

Aquesta passió per ballar i per fer ballar al públic, ens porta a realitzar un acurat estudi dels balls mitjançant el qual, cerquem les eines més adients per poder transmetre els rudiments del ball en cada concert.

En Rascanya desitgem que el nostre treball afavorisca les relacions humanes, la diversió, l’aprenentatge dels uns amb els altres, així com el record i la recreació de la tradició.